Relacja z Przeglądu Piosenki Przedszkolnej

Dnia 24.03.2017 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie odbył się XXI Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Występowali soliści oraz zespoły dwu i trzyosobowe - łącznie 84 uczestników. Dzieci prezentowały po jednej piosence wybranej przez opiekunów.

Prezentacje oceniało jury w składzie:

Adam Zajdel – muzyk – pedagog – przewodniczący,

Stanisława Raus – pedagog – animator kultury - wykładowca Studium,

Diana Dereniowska – trener wokalny – słuchaczka Studium.

Jury spośród wszystkich wykonawców wyróżniło 11 występów.

Wyróżnieni to:

 1. Jakub Rybczak - Przedszkole nr 8 „ Bajkowa Ósemka”
 2. Milena Gonet - Przedszkole „Motylek”
 3. Jagoda Sysak - Przedszkole  nr 11
 4. Zuzanna Jucha - Przedszkole nr 11
 5. Zespół „Stokroteczki” ( Paulina Uliasz, Julia Barańska, Zuzanna Majer) - Przedszkole „ Stokrotka”
 6. Marcelina Sobkowicz-Zaremba -  Przedszkole „Stokrotka”
 7. Mateusz Małek - Przedszkole nr 1
 8. Milena Ćwik - Przedszkole nr 5
 9. Arkadiusz Wąchała - Przedszkole nr 1
 10.  Martyna Zbaraza - Przedszkole nr 4
 11.  Maja Kasprzyk - Przedszkole nr 10 przygotowana przez Akademię Talentów.

Każde dziecko występujące w Przeglądzie otrzymało oprócz dyplomu paczkę ze słodyczami.

Była to praktyczna realizacja pracy dyplomowej słuchaczki drugiego roku kierunku Taniec Eweliny Dobrowolskiej z Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. W przerwie na obrady jury wystąpili instrumentaliści z Zespołu Szkól Muzycznych w Krośnie.

Kacper Groszyk – gitara uczeń p. Henryka Eka

Antoni Krawiec – akordeon uczeń p. Mariusza Faryja

Weronika Malinowska i Ksawery Dudek – skrzypce uczniowie p. Teresy Janas. Akompaniament p. Dorota Skibicka

Przegląd rozpoczął się przedstawieniem teatralnym „ Jaś i Małgosia” zaprezentowanym przez słuchaczy Studium Animatorów Kultury.

Przegląd zorganizowano przy pomocy finansowej Miasta Krosna oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie.

                                                                      Adam Zajdel