Fotografia


Od wielu lat zainteresowaniem słuchaczy cieszy się Fotografia. Kierunek, który dzięki dużej liczbie godzin - w sumie 848 -  przeznaczonych na przedmioty typowo specjalistyczne pozwala nie tylko na prawidłowe nauczenie się fotografowania, ale umożliwia podjęcie przez naszego absolwenta ciekawej pracy.


Nauka fotografii obejmuje przedmioty specjalistyczne:

 • technika i technologia fotografii
 • historia i estetyka fotografii
 • wybrane zagadnienia specyficznych form kompozycji  fotograficznej
 • multimedia - współczesne środki rejestracji obrazu
 • pracownia fotograficzna


Oprócz przedmiotów specjalistycznych nauczane są przedmioty ogólnokształcące związane z:

 • sztuką (wiedza o filmie, wiedza o plastyce, wiedza o muzyce, wiedza o kulturze, literatura),
 • rozwojem osobowości ( psychologia, komunikacja, pedagogika),
 • rozwojem umiejętności praktycznych (informatyka, języki obce, przedmioty animacyjne)

 

Studium dysponuje dwoma ciemniami pozytywowymi wyposażonymi w 6 powiększalników. Są tu Magnifaxy, Opemusy i rodzime Krokusy 69. Do dyspozycji jest atelier z aparatami Globica i Mentor Panorama oraz zestawem oświetleniowym na światło żarowe, a także studio fleszowe.
Materiały do pracy – filmy, odczynniki, papiery –tylko częściowo dostarcza Studium, w części zakupu dokonują sami słuchacze. Słuchacz powinien posiadać również własny sprzęt fotograficzny. Szkoła posiada własną galerie „Salonik”, współpracuje również z BWA i innymi placówkami w Krośnie i poza nim. Słuchacze biorą udział w organizowanych przez Studium plenerach, konkursach fotograficznych i wystawach fotograficznych.
 Nasi absolwenci pracują jako fotoreporterzy w największych polskich gazetach, są operatorami kamer w telewizjach publicznych i komercyjnych, zajmują się reżyserią, prowadzą własne studia fotograficzne, pracują w reklamie.

 

Predyspozycje zawodowe

 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • operatywność i samodzielność w działaniu
 • postawa twórcza
 • gotowość współdziałania z innymi

Kwalifikacje jakie uzyskuje nasz absolwent

 • opanowanie swobodnego posługiwania się sprzętem fotograficznym w zakresie techniki
  i technologii procesu fotograficznego analogowego i cyfrowego
 • znajomość zasad kompozycji obrazu fotograficznego
 • umiejętność organizowania imprez i konkursów fotograficznych
 • posługiwanie się nowoczesnym sprzętem video i komputerowej realizacji obrazu

Rynek pracy

 • agencje dokumentacji życia społecznego
 • lokalne media (prasa, TV, portale internetowe)
 • agencje reklamowe
 • domy i ośrodki kultury
 • stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
 • instytucje opiekuńcze i wychowawcze
 • domy parafialne i wspólnoty wyznaniowe
 • polonijne ośrodki kulturalne
 • własna działalność gospodarcza