Nauczyciele uczący w Studium w latach 1971 - 2013

 Dyrektorzy:

 1. mgr Henryk Olbrycht - 1971 - 1983 ( 1983 - 1984 zastępca dyr.Zespołu Szkół ) - pedagogika, psychologia
 2. mgr Adolf Marczak - 1983 - 1984 ( dyr. Zespołu Szkół ) - język polski
 3. mgr Adam Krzanowski 1984 - 1988 ( dyr.Zespołu Szkół) - polityka kulturalna, socjologia kultury
 4. dr Czesław Lorenc - 1984 - 1991 dyr. samodzielny - ( po wydzieleniu PSKOiB z Zespołu Szkół ) socjologia, polityka kulturalna, BHP
 5. mgr Franciszek Tereszkiewicz - 1991 - 1992 - wiedza o kulturze, historia filmu, wiedza o filmie
 6. mgr Krystyna Sukiennik - 1992 - 1997 - wiedza o animacji, literatura, metodyka pracy K.O.
 7. dr Łukasz Szmyd - od 1997 - obsługa ruchu turystycznego, metodyka rekreacji

Nauczyciele:

 1. mgr Kszysztof Antosz - pracownia fotograficzna, technika i technologia fotografii
 2. mgr Barut Jan - teoria czasu wolnego
 3. mgr Basak Tadeusz - geografia turystyczna
 4. Beata Ryszarda - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 5. Berkowicz Adam - techniki taneczne, taniec charakterystyczny, taniec towarzyski
 6. mgr Bęben Bogusława - wiedza o czytelnictwie
 7. Borcz Bożena - warsztat choreograficzny, akompaniament
 8. mgr Boczar Janusz - wiedza o muzyce, kultura ludowa
 9. lek. med. Boczar Stanisław - anatomia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji i turystyki
 10. mgr Bogaczewicz Krystyna - geografia turystyczna
 11. inż. Buczek Stanisław - metodyka rekreacji
 12. mgr Charzewska Anna - wiedza o społecznościach lokalnych, metodyka animacji społeczno – kulturalnej, poznawanie środowiska lokalnego, pracownia środowiskowa
 13. mgr Chmiel Urszula - wiedza o plastyce, historia i estetyka fotografii, wychowanie plastyczne, zagadnienia kompozycji i specyficznych form fotograficznych
 14. mgr Cisowska Ewa - sztuki plastyczne
 15. mgr Cząstka Dorota - kultura słowa
 16. mgr Czado Waldemar - informatyka, technika pracy biurowej, techniczne środki w animacji
 17. mgr Czarnik Józef - audycje muzyczne, rytmika, akompaniament
 18. mgr Dimitrow Maria - taniec ludowy, techniki tańca, rytmika tan.
 19. mgr Drozd Andrzej - pedagogika, psychologia, przedmioty fotograficzne
 20. mgr Durlak Anna - literatura, wiedza o teatrze, metodyka i organizacja czytelnictwa
 21. mgr Dziaduła Jolanta - socjologia
 22. mgr Farajewicz - Kokoszko Grażyna - informacja naukowa, ruch wydawniczy
 23. mgr Fejkiel Mieczysław - język rosyjski
 24. dr Gelleta Kazimierz - psychologia, wiedza o rozwoju człowieka, wiedza o społeczeństwie
 25. mgr Geroń Mirosława - metodyka turystyki, kierunki turystyki
 26. mgr Gotfryt Bogusława - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 27. mgr Gromek Maria - wychowanie fizyczne
 28. Guzik Lucyna - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 29. mgr Habrat Zygmunt - wychowanie fizyczne
 30. mgr Harasimiuk Krystyna - język niemiecki
 31. mgr Hejnar Jerzy - obrona cywilna, anatomia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji, wychowanie fizyczne
 32. Iwańczuk Stefan - wychowawstwo internatu
 33. mgr Jasik Maria - język rosyjski
 34. mgr Janik Beata - literatura, gromadzenie i udostępnianie zbiorów
 35. mgr Janusz Jerzy - metodyka rekracji
 36. mgr Jędras Michał - wiedza o filmie, historia filmu
 37. dr Jagusztyn Anrzej - nauka o książce
 38. Kalacińska Maria - taniec ludowy
 39. mgr Kania Marian - ekologia, metodyka turystyki, geografia turystyczna
 40. mgr Kamińska Danuta - taniec ludowy, techniki taneczne, historia tańca i baletu
 41. mgr Kawecka Janina - informacja naukowa
 42. mgr Kazimierczuk Magdalena - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa, biblioteka
 43. mgr Kądzielewska - Ruslewicz Jadwiga - akompaniament
 44. mgr Kęczyńska Jadwiga - akompaniament
 45. mgr Kędzierska Wanda - literatura, nauka o kulturze, metodyka i organizacja czytelnictwa, podstawy nauk politycznych
 46. mgr Kinel Magdalena - j. angielski
 47. dr Klein Edward - historia filmu, upowszechnianie filmu, kultura żywego słowa
 48. mgr Kobosko Marcin - wiedza o społeczeństwie
 49. Kołacz Krystyna - taniec towarzyski
 50. mgr Kotowska Katarzyna - psychologia, psychologiczne podstawy animacji społeczno – kulturalnej, komunikacja społeczna
 51. mgr Krasiczyńska Bronisława - język niemiecki
 52. mgr Kruczkowska Bożena - informacja naukowa, zajęcia praktyczne, bibliotekarstwo
 53. płk Krukar Stanisław - obrona cywilna
 54. mgr Kubit Barbara - psychologia
 55. Kula Marian - taniec ludowy, techniki taneczne, taniec charakterystyczny
 56. Kunka Maria - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 57. mgr Krzanowski Jan - BHP
 58. mgr Krzysik Anna - podstawy nauk politycznych
 59. mgr Leśniak Teresa - bibliotekarstwo, nauka o książce, prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej, technika pracy umysłowej, podstawy organizacji i kierowania zespołami, problemy etyki zawodowej animatora kultury
 60. mgr Lasiak Wiesława - metodyka pracy kulturalno - wychowawczej, teoria i historia kultury, upowszechnianie filmu
 61. Lorenc Elżbieta - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 62. Łosiak Jerzy - socjologia, kultura żywego słowa
 63. mgr Łukaszewicz Maciej - wiedza o muzyce, kultura ludowa, rytmika, akompaniament
 64. mgr Maj Teresa - nauka o książce, zajęcia praktyczne w bibliotece
 65. mgr Malinowska Barbara - bibliotekarstwo
 66. Malkiewicz Roman - taniec towarzyski
 67. Marchowiecki Mirosław - akompaniament
 68. mgr Marcinik Maria - nauka o książce
 69. Mączyńska Ewa - techniki taneczne, taniec charakterystyczny, historia tańca
 70. mgr Mincberger Adam - zagadnienia muzyki, zespół wokalny
 71. mgr Mincberger Anna - audycje, zagadnienia muzyki
 72. mgr Miś Aleksandra - informacja naukowa
 73. mgr Nahajowska Elżbieta - konsultacja prac dyplomowych, zasady muzyki
 74. mgr Nawracaj Stanisław - geografia turystyczna
 75. dr Niziankiewicz Leszek - biomedyczne podstawy rekracji, anatomia i fizjologia
 76. mgr Orszulak Andrzej - taniec towarzyski, wybrane zagadnienia reżyserii i kompozycji tańca
 77. mgr Ostrowska Grażyna - metodyka turystyki, kierunki turystyczne
 78. mgr Oziomek Magdalena - metodyka turystyki, kierunki turystyczne, ekologia
 79. Patla Maria - prowadzenie biblioteki
 80. mgr Pawłowski Marek - metodyka turystyki, kierunki turystyczne, WF
 81. mgr Pelc Anna - literatura
 82. mgr Piekarska Małgorzata - nauka o książce
 83. mgr Pietrzkiewicz Wanda - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 84. mgr Piękoś Tomasz - komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych
 85. mgr Piwowarczyk Maria - język niemiecki
 86. mgr Półchłopek Zofia - zajęcia praktyczne z biblitekarstwa
 87. mgr Puc K. - komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych
 88. mgr Przybyła Zdzisława - plastyka i folklor, wychowanie plastyczne
 89. mgr Przystasz Kinga – język angielski
 90. mgr Raus Marta - literatura, wiedza o teatrze
 91. mgr Raus - Kotowska Stanisława - teoria i historia kultury, metodyka i organizacja pracy kulturalno-wychowawczej, podstawy animacji społeczno-kulturalnej, animacja grupy metodą zabawy
 92. mgr Raus GrzegorzWF, wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomedyki
 93. mgr Romankiewicz Teresa - historia nauki, polityka kulturalna
 94. mgr Ruchała Barbara - język niemiecki
 95. mgr Sarapuk Tadeusz - metodyka rekreacji, praktyka rekreacji
 96. Serek Maria - prowadzenie biblioteki
 97. mgr Sieczkowski Aleksander - chór, konsultacja prac dyplomowych
 98. mgr Sikora Elżbieta - metodyka turystyki
 99. mgr Skibińska Stanisława - biomedyczne podstawy rekreacji, wychowawstwo internatu
 100. Słowik Mieczysław - wychowawstwo internatu
 101. mgr Sobel Marian - konsultacja prac dyplomowych
 102. mgr Sobolewska Barbara - WF
 103. mgr Sobolewski Zbigniew – WF
 104. mgr Sobolewski Grzegorz - metodyka rekreacji, formy aktywności ruchowej i WF
 105. Solarz Jadwiga - BHP
 106. mgr Stefanik Władysław - zasady organizacji pracy, ekonomia, konsultacje prac dyplomowych
 107. mgr Sudyka Ryszard - prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej
 108. mgr Sukiennik Krystyna - literatura, metodyka i organizacja pracy kulturalno-wychowawczej
 109. mgr Syrek Franciszek - WF
 110. mgr Szajna Gabriel - anatamia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji i turystyki
 111. mgr Szepieniec Andrzej - technika komputerowa
 112. Szelenkowa Maria - taniec ludowy
 113. mgr Szmyd Łukasz - metodyka rekreacji, metodyka turystyki, geografia turystyczna, WF
 114. mgr Szmyd Kazimierz - podstawy nauk politycznych
 115. Szmyd Janina - informacja naukowa, zajęcia praktyczne w bibliotece
 116. mgr Szopa Ewa - język niemiecki
 117. mgr Szpakowska - Żelowska - psychologia, wiedza o komunikacji społecznej
 118. mgr Szymski Stefan - podstawy nauk politycznych, nauka o kulturze
 119. mgr Świst Anna - język niemiecki
 120. inż. Tenerowicz Alicja - wychowanie plastyczne, kompozycja fotografii
 121. mgr Teneta Anna - język francuski
 122. mgr Tereszkiewicz Franciszek - nauka o kulturze, teoria i historia kultury, wiedza o filmie, multimedia – współczesne środki rejestracji obrazu
 123. mgr Tofilski Józef - podstawy nauk politycznych
 124. mgr Tomaszewska Maria - język angielski
 125. mgr Trynkiewicz Zdzisław - obrona cywilna
 126. mgr Trzemżalska Urszula - literatura
 127. mgr Trzemżalski Jan - teoria i historia kultury, historia tańca
 128. Trznadel Kazimiera - geografia turystyczna
 129. mgr Turczak Maria - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa, prowadzenie biblioteki
 130. mgr Wais Jan - kultura żywego słowa, akompaniament
 131. mgr Wais Ewa - problemy socjalne w społecznościach lokalnych, edukacja środowiskowa, komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych, animacja zespołów zadaniowych.
 132. Wajda Eugeniusz - rysunek zawodowy, wiedza o plastyce, kompozycja fotografii
 133. mgr Wałęga Stanisław - literatura
 134. mgr Węgrzyn-Myćka Mariola - mody tanecze, historia tańca i baletu, technika wolna, technika tańca jazzowego, metody i techniki animacji społeczno – kulturalnej, pracownia środowiskowa
 135. mgr Więcek Zbigniew - taniec towarzyski
 136. mgr Winch Stanisława - informacja naukowa, ruch wydawniczy
 137. mgr Wojtoń Stanisław - biomedyczne podstawy rekreacji, anatomia i fizjologia
 138. Wojtuń Krzysztof - pracownia fotograficzna
 139. mgr Woźniak Sławomir - reżyseria w teatrze amatorskim, teatr dziecięcy, wiedza o teatrze, repertuar teatru amatorskiego.
 140. mgr Wójtowicz Władysława - filozofia, socjologia, polityka kulturalna, wychowawstwo internatu
 141. mgr inż. Wygoda Jerzy - technika i technologia fotografii
 142. mgr Zajdel Adam - wiedza o muzyce, akompaniament, rytmika z umuzykalnieniem
 143. Zajdel Andrzej - taniec ludowy
 144. mgr Zajdel Anna - animacja społeczności lokalnych, metodyka animacji społeczności lokalnych
 145. mgr Zaforemska Halina - wiedza o plastyce, wychowanie plastyczne
 146. mgr Zawiłowicz Bogusława - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 147. mgr Zembrzycki Zygmnut - obrona cywilna
 148. mgr Zygmunt Eugeniusz - podstawy nauk politycznych
 149. mgr Żelechowska Janina - bibliotekarstwo, zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 150. mgr Żołna Elżbieta - informacja naukowa
 151. mgr Żak Lucyna - technika i technologia fotografii, plastyka ciała i wyrazu scenicznego, scenografia.