Teatr


Kierunek teatralny jest skierowany do wszystkich miłośników teatru. W ciągu dwóch lat nauki słuchacze tego kierunku zdobywają przekazywaną przez specjalistów wiedzę teoretyczną do tworzenia czy prowadzenia zespołu teatralnego – od podstaw psychologii
i socjologii, animacji i aktywizacji grupy do zagadnień z zakresu pracy z tekstem, dykcji, reżyserii czy scenografii. Aktywnie korzystają z zajęć praktycznych – warsztatów aparatu mowy, ruchu scenicznego, pracy z lalką, budowania scenografii i kostiumów, a także pracy z grupą.

Znaczące dla tej specjalizacji jest też poznanie historii teatru i współczesnych kierunków rozwoju tej sztuki.

Wiedza z zakresu zarządzania i marketingu wydaje się być niezbędna, nawet dla zamiłowanych w teatrze, biorąc pod uwagę rozwój nowoczesnych pozainstytucjonalnych form działalności aktywności artystycznej.

Słuchacze przygotowują oprawę imprez teatralnych, tanecznych oraz uroczystości Studium, tworzą autorskie przedstawienia, prowadzą zajęcia z grupami twórczymi, uczestniczą w wydarzeniach teatralnych w mieście.
Owocna współpraca szkoły z instytucją kultury jaką jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza daje słuchaczom naszego Studium jedyną w swoim rodzaju możliwość nauki tajników profesjonalnej sceny, praktycznej pracy z oświetleniem i nagłośnieniem najnowszej generacji, a także realizacji prac dyplomowych w prawdziwie teatralnych warunkach.

 

Podstawowe zagadnienia kierunku

 1. Historia teatru i dramatu oraz ich wpływ na rozwój kultury.
 2. Współczesny teatr – ciekawe zjawiska i kierunki rozwoju życia teatralnego.
 3. Zadania aktorskie- praca z tekstem, ćwiczenia dykcji, ruch sceniczny, taniec.
 4. Organizacja i prowadzenie zespołu teatralnego – osobowość instruktora, realizacja zajęć warsztatowych , praca z aktorem, rozwijanie wrażliwości i twórczego myślenia wśród członków grupy, budowanie zespołu, techniki pracy z zespołem.
 5. Wybór repertuaru, dobór środków przekazu, zasady komponowania scenografii, wybór kostiumów, przygotowanie scenariusza, wykorzystanie muzyki i światła.
 6. Teatr żywego planu i teatr lalkowy.
 7. Techniki parateatralne i ich wykorzystanie w pracy z grupą.

Nauka na kierunku Teatr obejmuje przedmioty specjalistyczne:

 • wiedza o teatrze
 • reżyseria w teatrze amatorskim
 • scenografia
 • kultura żywego słowa
 • repertuar teatru amatorskiego
 • taniec
 • teatr dziecięcy (lalkowy i żywego planu)
 • plastyka ciała i technika wyrazu scenicznego 
 • drama