Start
Taniec Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Prezentacja multimedialna

image

Taniec – sztuka integralnie związana z człowiekiem od zarania dziejów. Ruch, gest, taniec służył człowiekowi do wyrażania emocji, nastrojów, wrażeń. Tak jest po dziś dzień. Kolejne następujące po sobie epoki przyniosły nowe spojrzenie na taniec, odkrywały jego coraz to nowe funkcje. Sztuka ta wędrując razem z człowiekiem przez wieki ulegała przemianom. Jedno pozostało niezmienne. Człowiek tańczący jest twórcą i tworzywem jednocześnie. Tańcząc znajduje się w samym centrum komponowanego przez siebie dzieła. Różnorodność stylów i technik tanecznych na początku XXI wieku jest imponująca. Słuchacze podejmujący naukę na kierunku Taniec mają możliwość poznania różnych technik tanecznych:

•      taniec towarzyski
•      taniec ludowy
•      taniec jazzowy
•      taniec nowoczesny

W czasie trwania nauki tańca słuchacze uczestniczą w warsztatach, szkoleniach - poszerzając swój warsztat taneczny.
Dostarczamy także wiedzy i umiejętności wykorzystania tańca i zabaw ruchowych do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi poprzez różnorodne metody i techniki animacji.
Nasi słuchacze ucząc się w Studium mają wiele okazji do wykorzystania swej wiedzy w praktyce przygotowując scenariusze imprez i prowadząc działania dla różnych grup wiekowych. Corocznie biorą udział w prezentacjach czołowych polskich zespołów tańca.
Podczas nauki w szkole samodzielnie organizują duże, prestiżowe imprezy jak: "Koncert Tańca Współczesnego", czy znaną już w środowisku "Kaczuchę" ( Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych ).
Absolwenci kierunku Taniec mają bardzo wiele możliwości podjęcia pracy - "od przedszkola do klubu seniora".

Predyspozycje zawodowe

•    poczucie rytmu
•    postawa twórcza
•    otwartość, życzliwość, umiejętność współpracy z innymi
•    zmysł organizacyjny
•    umiejętność pracy w zespole
•    sprawność fizyczna i predyspozycje koordynacji ruchowej
•    pamięć muzyczno-ruchowa

Kwalifikacje jakie uzyskuje nasz absolwent

•    znajomość podstaw technik tanecznych (tańca klasycznego, techniki wolnej, tańca  jazzowego), metodyki nauczania
•    znajomość polskich tańców narodowych i regionalnych
•    umiejętność analizy utworu muzycznego
•    znajomość praw sceny i umiejętność opracowania układów tanecznych
•    znajomość tańców towarzyskich
•  znajomość historii tańca i baletu oraz umiejętność w upowszechnianiu sztuki tanecznej

Rynek pracy

•    domy i ośrodki kultury
•    amatorski ruch artystyczny
•    polonijne ośrodki kultury
•    organizacje młodzieżowe
•    warsztaty terapii zajęciowej
•    ośrodki wypoczynku, uzdrowiska
•    kluby taneczne 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Nasi partnerzy

Znajdź u nas