Relacje

Dzięki uprzejmości Dyrekcji i pracowników Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu mogliśmy zrealizować sesję fotograficzną stylizowaną, korzystając z uroków tego czarownego miejsca. Było to wyzwanie szczególne dla grupy fotografii. Zachęcamy do obejrzenia efektów.

 

Komentarze słuchaczy o sesji fotograficznej.

Dnia 12 paździenik 2012 r. w Studium Animatrów Kultury Pan Dyrektor wręczył indeksy słuchaczom I roku. Do indeksów dołączył życzenia sukcesów w nauce oraz najlepszych ocen.

„Wróć do Krosna, wróć nad Wisłok
Nie zapomnij o Studium, kolego!
Mokrych oczu nie wycieraj ukradkiem.
Bo łza – to nic hańbiącego.”

I wrócili, po 35 latach! Absolwenci Studium z rocznika 1976.
Sprawcą całego tego pozytywnego zamieszania był Zenek Juchniewicz (ówczesny bard całego Studium).

Wszystko zaczęło się w Studium…

Taniec, Animacja Społeczności Lokalnych - początek pięknej przygody.

Spotkanie rozpoczynajace nowy rok szkolny miało miejsce w Saloniku Studium. Pan Dyrektor Łukasz Szmyd witając zgromadzonych, przypomniał o sukcesach absowentów szkoły podreślając, że słuchacze uzyskują umiejętnosci pozwalające poradzić sobie na trunym obecnie rynku pracy. "Nie lękajcie się" zwrócił się do słuchaczy budząc powszechny aplauz.

Dnia 8 maja 2012 roku odbyła się praktyczna realizacja pracy dyplomowej słuchaczki II roku Animacji Społeczności Lokalnych Edyty Dubiel – „Kultywowanie tradycji ludowych w Bóbrce”.

"Bóbrka wszystkim kojarzy się z postacią Ignacego Łukasiewicza i pierwszą kopalnią ropy naftowej. Bóbrka to również wieś o bogatej tradycji ludowej. Udowodniłam to podczas praktycznej realizacji mojej pracy dyplomowej.

Prawie 1000 młodych tancerzy wzięło udział w XXIV Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA 2012. Impreza ta była praktyczną realizacją pracy dyplomowej słuchaczki II roku Animacji Społeczności Lokalnych naszego Studium Urszuli Marchewki. Tegoroczna Kaczucha (w ramach fabularyzacji) odbywała się na pirackim statku. Ciekawe układy taneczne i kostiumy dostarczyły wielu wrażeń zarówno widzom jak i wykonawcom.

W dniu 27 kwietnia 2012 r. odbył się  Przegląd Piosenki Przedszkolnej, którego organizatorem było Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.
To już XVI edycja Przeglądu w którym wzięło udział 60 dzieci z krośnieńskich przedszkoli. Celem corocznej imprezy jest promocja talentów muzycznych i wokalnych dzieci przedszkolnych. Imprezę zorganizowali słuchacze I roku kierunku Taniec naszego Studium.

W tym roku organizowaliśmy bale karnawałowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turaszówce, miejskim przedszkolu im. Króla Maciusia I, w szkole podstawowej nr 6, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cerowej oraz w przedszkolu w Rymanowie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa. Tańce integracyjne, zabawy w chustą animacyjną, konkursy i pląsy sprawiły dużo radości uczestnikom zarówno tym małym, jaki i tym dużym...

Dnia 17 lutego 2012 r. w domu Kultury w Strzyżowie odbył się „Walentynkowy wieczór z tańcem”, który był praktyczną realizacją pracy dyplomowej słuchaczki II roku Tańca Natalii Niedziałek.

Strony

Subscribe to Relacje