„Dziecko w fotografii” - praca dyplomowa

„Dziecko w fotografii” jest tematem praktycznej realizacji pracy dyplomowej Anny Zięby słuchaczki II roku zawodu Animator fotografii w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie.

„W mojej pracy dyplomowej pt. "Dziecko w fotografii" przedstawiam swoją interpretację minionych czasów. Wróciłam do lat, w których wychowywali się moi dziadkowie i przywróciłam na fotografiach skrawek ich dzieciństwa. 

Rzecz jasna za moim obiektywem stanęły dzieci, które są bardzo wdzięcznym obiektem do fotografowania. Urzekają swoją naturalnością, ciekawością świata i spontanicznością. Dzięki nim mogłam zmierzyć swoje siły w nowym temacie, wyćwiczyć cierpliwość i pomysłowość. Było to dla nas wyjątkowe doświadczenie, zabawa a także wyzwanie, które cieszy wspólnie uzyskanymi efektami”.

                                            Anna Zięba