„Kultywowanie tradycji w Gminie Rzepiennik Strzyżewski" - praca dyplomowa

Kultywowanie tradycji w Gminie Rzepiennik Strzyżewski to temat pracy dyplomowej słuchaczek II roku zawodu Animator kultury regionalnej Grażyny Włodyki i Barbary Zeprzałki.

 „Temat mojej pracy jest mi bardzo bliski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski to moje miejsce na ziemi. Stąd wywodzili się  moi dziadkowie ,rodzice ,tu się urodziłam i mieszkam obecnie.

 Od dziecka byłam obserwatorką i uczestniczką lokalnych tradycji, miejscowych obrzędów. Z czasem zmodyfikowanych, czasem znikających i przechowywanych tylko w pamięci. Zachowało się wiele tradycji. Najbardziej kultywowaną w Gminie Rzepiennik Strzyżewski są obchody Święta Plonów 15-go sierpnia. Dożynki to czas radości i podziękowań; Panu Bogu za plony a ludziom za trud pracy. Kolorowe wieńce to symbol wiary, miłości i wdzięczności za coroczne zbiory. Jedną z tradycji dożynkowych jest ,,Ośpiewanie Wieńca".

Barbara Zeprzałka