"Akt miłości - fotografia codzienna" - praca dyplomowa

W dniu 30 maja 2020 r. odbędzie się praktyczna realizacja pracy dyplomowej Elżbiety Puchalskiej słuchaczki II roku w zawodzie Animator fotografii.

„Praktyczna realizacja mojej pracy dyplomowej miała się odbyć w formie wystawy fotograficznej, jednak ze względu na panującą obecnie sytuację w kraju, nie mogła się ona odbyć w zamierzonej formie.Tematem mojej pracy o tytule "Akt miłości - fotografia codzienna" jest fotografia uliczna wykonana w Izraelu. 

Wybrałam taki temat i taką dziedzinę fotografii, ponieważ chciałam pokazać moje spojrzenie na świat i to, co lubię najbardziej. Miłość jest wielkim uczuciem, które możemy znaleźć w każdym aspekcie naszego życia i towarzyszy nam każdego dnia. Ma ona różne oblicza i może być różnie interpretowana i odbierana przez każdego człowieka. W mojej fotografii chcę pokazać relacje międzyludzkie, bliskość ludzi oraz to, że są sobie potrzebni. Czym byłoby bowiem życie bez drugiego człowieka. Chciałam pokazać także ludzkie pasje, pracę
i zwyczajne „życie ulicy”.

Przygotowałam także fotoksiążkę, zawierającą część moich fotografii, gdzie pokazuję warsztat fotograficzny. Fotoksiążka nosi tytuł ”W poszukiwaniu własnej drogi”. Tytuł ten wybrałam nie bez powodu, chyba najbardziej odzwierciedla on całe moje życie. Kształciłam się na różnych kierunkach, ciągle czegoś poszukując. Z czasem jednak zdałam sobie sprawę, że to właśnie poszukiwanie, odkrywanie ciągle czegoś nowego, poznawanie nowych ludzi jest najpiękniejsze. 

Życzę wszystkim i sobie również, by to właśnie z poszukiwania własnej drogi czerpać radość i siłę do życia”. 

                                                                                            Elżbieta Puchalska