Andrzejki dawniej i dziś

Według tradycji Andrzejki są świętem obchodzonym tylko przez panny. 
Dla kawalerów przewidziane były "katarzynki" przypadające 24 listopada. Jak mówi stare, polskie przysłowie - “Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. Nadzieja na co…? 29 listopada zbierały się one, aby wywróżyć sobie imię małżonka.<--break->Przed laty Andrzejki kojarzyły się pannom przede wszystkim z okazją wyproszenia u świętego Andrzeja ukochanego. 
W ten dzień modlono się bardzo uroczyście.

Andrzejki dziś.
Obecnie tylko niektóre dziewczęta kontynuują dawne zwyczaje "andrzejkowe", wróżąc sobie przy pomocy lania wosku, ustawania butów i kartek z imionami chłopaków. Inne sposoby wróżenia nie są już praktykowane.
Czas sprawił, że zatarły się pewnego rodzaju granice. Obecnie Andrzejki stały się po prostu jeszcze jedną okazją do powszechnej zabawy, bez względu na płeć czy stan cywilny.
Po to, żeby bawić się w andrzejkowy wieczór, nie trzeba już także mieć wśród znajomych Andrzeja, który zaprosiłby na imieninowe przyjęcie. Spotkanie nie wymaga dużego nakładu czasu ani pieniędzy. Można za to miło, zabawnie i z humorem spędzić wieczór w gronie przyjaciół.

Przysłowia andrzejkowe.

  • Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
  • Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
  • Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
  • Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.
  • Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.