Dni Autorskie 2020

Słuchacze zawodu Animator fotografii II roku Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie przygotowali kolejną odsłonę wydarzenia fotograficznego pt.: „Dni Autorskie 2020”.

Przedstawiane zdjęcia ukazują warsztat fotograficzny wypracowany w czasie 2-letniej nauki w Studium. Fotografie prezentują różnorodne tematy: zaczynając od szerokiego patrzenia na świat zamknięty w pejzażach, poprzez emocje u portretowanych ludzi.

W architekturze słuchacze dopatrywali się światła, w którym dostrzegli  strukturę i fakturę obiektów.
Krosno zachwycało swą urokliwością.

Natomiast w martwej naturze i detalu interesujące były rytmy, malutkie elementy zmieniające rzeczywistość w coś nadzwyczajnego i magicznego. Pomimo, że wszyscy podejmowali te same tematy, prace są obrazem  indywidualnej wrażliwości.

Do prezentacji wspólnie nominowaliśmy kilkadziesiąt fotografii, wybór tych najlepszych to trudny proces eliminacji i analizy.
Przegląd jest w całości opracowaniem obrazów w czerni i bieli.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. zapraszamy na stronę internetową Studium, gdzie będzie można  obejrzeć  prezentację multimedialną, projekt książki i folderu. Z uwagi na zaistniałą sytuację i brak możliwości spotkania na tradycyjnym wernisażu wystawy mamy nadzieję, że internetowy album pozwoli widzom choć w części dostrzec walory wybranych fotografii. 

 

                                                                                                                                                                                      Krzysztof Antosz