Egzamin warsztatowy Barbary Galant

Program poetycki „Lady Lazuras” oparty na tekstach Sylvii Plath, dotyka tematu, który zajmował artystkę pod koniec życia. Rozważania dotyczące istoty śmierci jako głębokie, wieloplanowe doświadczenie samej siebie stanęły w centrum zainteresowania grupy młodych recytatorów z Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku.

Zapraszamy na spotkanie z poezją Sylvii Plath, które odbędzie się w MDK w Sanoku, 12 kwietnia 2018r. o godz. 18.00. Jest to egzamin warsztatowy Barbary Galant, słuchaczki II roku kierunku Teatr  w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie, zrealizowany przy współpracy z Kamilą Mackiewicz-Rossmanith.

Recytatorzy: Weronika Dusznik, Pola Lewicka, Natalia Biel, Kinga Pieszczoch, James Piech, Kamila Mackiewicz-Rossmanith, Barbara Galant.