"Haft haczowski" - praca dyplomowa Małgorzaty Kłap

18 kwietnia 2020 r. miała odbyć się praktyczna realizacja pracy dyplomowej Małgorzaty Kłap słuchaczki II roku zawodu Animator Kultury Regionalnej. Tematem wystawy jest:  „Haft haczowski”.

W ramach wystawy miały zostać wystawione prace autorstwa Małgorzaty Kłap oraz słuchaczek powstałe na warsztatach haftu haczowskiego.“Dziedzictwo" jest to własność, coś co jest dziedziczone, przekazywane w spadku przez poprzednie pokolenia. W przypadku “dziedzictwa kulturalnego" spadek ten nie składa się z pieniędzy ani z posiadłości, lecz z kultury, wartości i tradycji. Dziedzictwo kulturalne sugeruje wspólną więź, naszą przynależność do jakiejś wspólnoty. Jest symbolem naszej historii i tożsamości; naszej więzi z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Haft haczowski to haft  wypukły atłaskowy połączony z haftem dziurkowanym, który  przez swoją wypukłość pięknie komponuje się z wycinanymi ażurami, przez które prześwieca kolor tła. Jest to haft najbardziej czasochłonny, zaliczany do grupy haftów najpiękniejszych, stojących na wysokim poziomie artystycznym. Twórczynią tego haftu była Zofia Urbańska, dziedziczka Haczowa, która wraz z córką Lucyną założyły szkołę we dworze gdzie uczyły młode dziewczyny haftu haczowskiego.
Mieszkańcy gminy Haczów traktują swoje dziedzictwo nie tylko jako obowiązek, który został im przekazany przez przodków, ale także jako swoisty posag, który pozostawią przyszłym pokoleniom.
"Haftu haczowskiego nauczyła mnie p. Maria Szajna wielka znawczyni tej techniki, która przekazała mi wiedzę licząc na upowszechnianie go. Stąd zrodził się pomysł przeprowadzenia warsztatów haftu  haczowskiego w gronie słuchaczek Studium. Odbyło się kilka spotkań warsztatowych w ramach zajęć z Wiedzy o sztukach plastycznych na których uczestniczki poznały historię i technikę tego haftu  oraz wyszyły swoje serwety.
Dziękuję serdecznie za zaangażowanie oraz udział w warsztatach.
Uczestnikami warsztatów były: mgr Joanna Grudzień-Asklar oraz słuchaczki Studium Ewa Kaczmarska-Więckowska, Beata Borek, Małgorzata Siudak, Beata Dudka".

                                                                                                Małgorzata Kłap