Informacja o warsztatach fotografii analogowej

Informujemy o wznowieniu spotkań zapoznających z różnymi sposobami obrazowania za pomocą technik fotografii analogowej tzw. szlachetnych technik fotograficznych. Proponowane spotkania to zajęcia edukacyjne. Mają one charakter warsztatowy, konsultacyjny.

Są pomocą przy realizacji samodzielnych, programowych prac z poszczególnych technik szlachetnych fotografii realizowanych przez słuchaczy systemu dziennego i zaocznego Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie.
Celem spotkań jest opanowanie umiejętności posługiwania się technikami analogowymi, manipulacji obrazem fotograficznym. W czasie spotkań będziemy uwzględniać techniki takie jak; fotogramy, elementy fotografii bezaparatowej, fotonit, sozopedianę, luksografię, fotosyntezę, mokry kolodion, fotografię otworkową, „cliche vere”, odmiany cyjanotypii, papier solny, techniki dwuchromianowe, techniki reprodukcyjne itp.

W miarę możliwości będziemy preferować wykonywanie prac na różnych podłożach takich jak: drewno, płótno, metal, szkło itp.

Zajęcia odbywać się będą w kolejne środy:

  - od godz. 11.40 do 14.00 dla słuchaczy systemu stacjonarnego,

  - od godz. 14.30 do 19.00 dla słuchaczy systemu zaocznego i absolwentów Studium.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie przy ul. Mirandoli Pika 8. Na zakończenie spotkań przewidziana jest wystawa prac uczestników.

 

Uwaga!

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się w środę 10.10.2018 r. o godz. 11.30. Prosimy o przyniesienie „starych fotografii”, albumów rodzinnych, monideł oraz posiadanych negatywów.

W miarę czynionych postępów, pozyskiwania materiałów zakres, tematyka, harmonogramy poszczególnych spotkań będą podawane na stronie internetowej Studium.

Myślą przewodnią spotkań będą słowa Jeana Baudrillarda: „To właśnie technika przenosi nas poza problematykę podobieństwa i lokuje w samym centrum złudzenia (trompe d’oeil) rzeczywistości”.