"Magiczny świat Królowej Śniegu" - praktyczna realizacja pracy dyplomowej Anny Wójcik

Dnia 7 marca 2013 r. o godz. 10.00 w Miejskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie odbędzie się praktyczna realizacja pracy dyplomowej Anny Wójcik słuchaczki II roku tańca Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie pt. „Magiczny świat Królowej Śniegu”. Widzami będą uczniowie nauczania początkowego. Oprócz spektaklu taneczno - teatralnego opartego na motywach baśni J. CH. Andersena zorganizowane będą zabawy: nauka tańca, piosenki oraz konkurs znajomości baśni Andersena.