Obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości

Nauczyciele i słuchacze Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości śpiewając polskie pieśni i piosenki oraz rozmawiając o tradycjach dworu polskiego.

Odwiedziliśmy w tym dniu dwa gościnne miejsca. Pierwsze z nich to Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, mieszczące się w dworze, który poetka otrzymała, jako dar od narodu i gdzie napisała słowa „Roty”. Drugim miejscem był dwór w Kopytowej, w którym znajduje się Muzeum Kultury Szlacheckiej. Dziękujemy opiekunom tych wyjątkowych miejsc za miłe przyjęcie.