"Obrazy modlitwą malowane" - praca dyplomowa Wiesławy Marchewki

„Obrazy modlitwą malowane” to praktyczna realizacja pracy dyplomowej Wiesławy Marchewki słuchaczki II roku Studium, która odbyła się w ramach zajęć z Warsztatów rękodzielniczych i Wiedzy o sztukach plastycznych w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Uczestniczyli w nich słuchacze zawodu Animator kultury regionalnej.


Warsztaty pisania ikon są próbą zwrócenia uwagi na duchową stronę życia i chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Czas poświęcony na tworzenie ikon, to czas bezpośredniej rozmowy z Bogiem i refleksji nad istotą istnienia, gdyż ikona łączy w sobie to co ludzkie i boskie pomagając człowiekowi odnaleźć sens życia i przypomina o naszym człowieczeństwie w czasach gonitwy i chaosu.