Praktyczna realizacja pracy dyplomowej Marioli Bądyry

fot. Mariola Bądyra

"Kreowanie wizerunku" to temat realizowany w ramach praktycznej pracy dyplomowej w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Autorką wystawy jest Mariola Bądyra - słuchaczka II roku Fotografii.

Wydarzenie odbędzie się 23 maja 2016 r. o godz.17.00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (I piętro).
Wernisaż wystawy "Kreowanie wizerunku" to spojrzenie na kobiecy portret z nutką autorskiej fantazji. Przedstawione prace będą połączeniem fotografii, grafiki i wizażu.

                                       ZAPRASZAM
                                      Mariola Bądyra