Praktyczna realizacja pracy dyplomowej Mirosława Zawady

fot. Mirosław Zawada

"Magia fotografii" to etiuda filmowa w ramach praktycznej realizacji pracy dyplomowej Mirosława Zawady słuchacza II roku Fotografii w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.

”Magia fotografii” to film pokazujący jak „stare” konfrontuje się z „nowym”. Młody chłopak trafia do profesora, który nauczy go fotografii analogowej. Czy młody pasjonat fotografii przekona się do tradycyjnego sposobu robienia zdjęć?
Oprócz filmu odbędzie się wystawa fotograficzna oraz pokaz krótkiego filmu o dziewczynie, której pasją są sztuki walki.
Wydarzenie odbędzie się 10 maja 2016 r. o godz. 17.00 w Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Piwnica PodCieniami , Rynek 5.
ZAPRASZAM
Mirosław Zawada