Relacja fotograficzna z uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej

W dniu 30 września 2014 roku w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Pani Profesor Urszuli Chmiel.