Relacja fotograficzna z wystawy Magdaleny Tomkiewicz