Relacja z XXII Przeglądu Piosenki Przedszkolnej

Dnia 23.03.2018 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie odbył się XXII Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Wystąpiły dzieci z przedszkoli krośnieńskich w liczbie 85 osób. Występowali soliści oraz zespoły dwu i trzyosobowe. Dzieci prezentowały po jednej piosence wybranej przez opiekunów.

Prezentacje oceniało jury w składzie:

Adam Zajdel – muzyk – pedagog - przewodniczący

Stanisława Raus – pedagog – animator kultury - wykładowca Studium

Diana Dereniowska – trener wokalny – słuchaczka Studium

Jury spośród wszystkich wykonawców wyróżniło 13 występów.

Każde dziecko występujące w Przeglądzie otrzymało oprócz dyplomu paczkę ze słodyczami.

        Była to praktyczna realizacja pracy dyplomowej słuchaczki drugiego roku kierunku Taniec Katarzyny Atamańczuk z Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.

 W przerwie na obrady jury wystąpili instrumentaliści z Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie. Słuchacze Studium przeprowadzili również kilka zabaw integracyjnych z uczestnikami Przeglądu.

Przegląd rozpoczął się przedstawieniem teatralnym „ Minionki ratują świat” zaprezentowanym przez słuchaczy Studium Animatorów Kultury.

Przegląd zorganizowano przy pomocy finansowej Miasta Krosna oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie.

Adam Zajdel