Studium na Festiwalu

22 maja 2015 r. słuchacze Studium mieli okazję wystąpić w koncercie galowym Międzynarodowego Festiwalu Studentów. Poza grupami z Polski wystąpiły reprezentacje Słowacji, Węgier, Ukrainy i USA.

Bardzo atrakcyjna prezentacja Studium składała się z fragmentów koncertów zrealizowanych w ramach praktycznej realizacji prac dyplomowych specjalności tanecznej.

Nasz udział w Festiwalu jest efektem współpracy między Studium a PWSZ w Krośnie słuchacze są studentami, a studenci słuchaczami.