Sukces naszej słuchaczki

Nagrodzone zdjęcie pt. „feel_lonely”

Dominika Ścibor jest słuchaczką II roku Fotografii w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. „Kontrast”, który był organizowany przez wydawnictwo Galaktyka i  FsFoto.pl.

Gratulujemy Dominice i życzymy dalszych sukcesów!