Tradycyjne zabawy ludowe - to jest to !!!

29 listopada 2019 r. słuchacze Studium uczestniczyli w IV Frysztackiej Konferencji Kultury Ludowej, której inicjatorką jest Pani Agata Skiba – absolwentka naszej szkoły pracująca w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku. Motywem przewodnim Konferencji były tradycyjne zabawy ludowe. Zabawy w Czarnego luda, Przepióreczkę, Starego niedźwiedzia i wiele innych dostarczyły uczestnikom (bawiło się z nami około 120 dzieci) wielu niezapomnianych wrażeń i emocji. 

Zwieńczeniem Konferencji było otwarcie VI Powiatowej Wystawy Sztuki Ludowej dla Dorosłych pod hasłem: „Tradycja”. Zabawy prowadzone były przez Barbarę Galant z II roku Animacji Kultury Regionalnej oraz animatorki z Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej ( z absolwentką Studium – Aleksandrą Fiejdasz).

Dziękujemy organizatorom za możliwość udziału w tym niezwykłym przedsięwzięciu, które udowodniło, ile pozytywnej energii, radości mają w sobie dzieci i tradycyjne zabawy ludowe.