Wernisaż wystawy "Dni Autorskie"

W dniu 4 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 odbędzie się wernisaż „Dni Autorskich” - corocznej wystawy będącej egzaminem warsztatowym słuchaczy II roku Fotografii Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
w Krośnie. Wernisaż odbędzie się w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie przy ul. Kolejowej 1. Ekspozycja będzie czynna od 27 marca do 12 kwietnia 2013 r.

Słuchacze rozpoczynając swoja przygodę z fotografią w naszym Studium, mieli za sobą doświadczenia z innych uczelni i szkół lub swoje wyobrażenia o tej sztuce. Wybór nie był więc podyktowany tylko próbą zdobycia atrakcyjnego zawodu, ale rzeczywistym zafascynowaniem fotografią. Ta pasja uwidacznia się w ich zdjęciach. Oni nie tylko widzą, ale też „patrzą”. Świadczy o tym wybór motywów oraz sposób, w jaki je ukazują. Na fotografiach dostrzegamy przedmioty, pejzaże i budowle. Niby wszystko jest nam znane, ale te znane widoki na ich zdjęciach stają się intrygujące, jakby pokazywały nam swoje inne oblicze, którego do tej pory sami nie zauważaliśmy. Jedynie tylko ich artystycznemu spojrzeniu zawdzięczamy możliwość zobaczenia i poznania tego oblicza.

Dobry to prognostyk dla ich dalszego rozwoju artystycznego.

W tym roku swoje prace w BWA pokazują: Sylwia Klatka, Małgorzata Stój, Maciej Czado, Piotr Kucharski i Kamil Tokarski.
Impreza realizowana przy pomocy finansowej Gminy Krosno.