Wyjazd do Mszany

7 września 2019 r. w Mszanie (gmina Dukla) odbył się VII Bieg „O Kwitnący Kalosz Sołtyski”, a że sołtyską jest słuchaczka  II roku Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie to wśród uczestników imprezy nie zabrakło Studium. Przyjechała kadra pedagogiczna z panem Dyrektorem na czele oraz słuchacze I i II roku. 

W ramach warsztatów malowano płócienne torby. Słuchaczki II roku Animacji kultury regionalnej „urabiały” sobie przez kilka godzien ręce prowadząc warsztaty lepienia z gliny. Jedna słuchaczka II roku pobiegła na trasę i uzyskała bardzo dobry wynik! Były również prezentacje rękodzieła, olbrzymie bańki mydlane dla dzieci. Słuchaczki I i II roku zaangażowane były w prowadzenie biura zawodów oraz konferansjerkę. Impreza była okazją do praktycznych działań animacyjnych i artystycznych.