Wystawa „Grafizacja”

Słuchacze II roku zawodu Animator fotografii zapraszają na wystawę fotograficzną „Grafizacja”, która odbędzie się dnia 16 listopada 2019 roku o godz. 14.00 w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Zdjęcia przedstawione będą w różnych technikach: relief, solaryzacja i izohelia.

Pojawią się też fotografie inspirowane Andy’m  Warholem, głównym przedstawicielem pop-artu, znanego z prostych i seryjnych kompozycji o wysokim kontraście kolorystycznym, do których używał techniki serigrafii. Tematyka prac jest różnorodna, są to portrety, krajobrazy, przyrodnicze, architektura i martwa natura. Fakt, że każdy z autorów ma inne spojrzenie na świat sprawia, że ekspozycja będzie bardzo  interesująca.