Wystawa „Pejzaż aktyniczny”

9 lutego 2019 r. w Piwnicy PodCieniami w Krośnie słuchacze wraz z nauczycielami Studium mogli zwiedzać wystawę fotograficzną Jana Jakuba Kaski pt. „Pejzaż aktyniczny”. Mieli również okazję spotkać się z autorem tej wystawy i posłuchać jak powstawały zdjęcia. Autor fotografował w Rezerwacie Przyrody Prządki na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w okresie od sierpnia do listopada 2018 roku.

Zdjęcia powstawały w oparciu o szlachetne techniki fotograficzne sprzed 150 lat. Więcej informacji o tej wystawie można przeczytać na stronie https://krosno24.pl/wydarzenia/pejzaz-aktyniczny-wystawa-w-piwnicy-podci....