Wystawa Kamila Tokarskiego "Fotografia sportu"

W saloniku Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie w dniu 18 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej słuchacza II roku Fotografii Kamila Tokarskiego. Wystawa jest praktyczną realizacją pracy dyplomowej „Fotografia sportu”. Serdecznie zapraszamy!