XXII Przegląd Piosenki Przedszkolnej

Dnia 23 marca o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. I.J Paderewskiego 7 w Krośnie odbędzie się XXII Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Jest to praktyczna realizacja pracy dyplomowej Katarzyny Atamańczuk słuchaczki II roku Tańca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.

Dzieci w wieku przedszkolnym będą miały okazję wykazać swoje umiejętności pod względem wokalnym oraz tanecznym. Oprócz tego będą miały możliwość uczestniczyć w inscenizacji pt. "Minionki ratują świat", w której wystąpią słuchacze Studium. Nie zabraknie na scenie również artystów ze Szkoły Muzycznej w Krośnie. Wszystkie prezentacje artystyczne będą miały miejsce na Sali Koncertowej w ZSM w Krośnie.

Serdecznie zapraszamy!!

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Krosna.