Kulig w Chyrowej

Kulig w Chyrowej

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie na kuligu w Chyrowej dzień przed feriami.Zdjęcia i montaż: Michał Czekański