Turniej Tańca Towarzyskiego - praca dyplomowa w Studium Aniamtorów Kultury w Krośnie