Nasze wyjazdy...

Ostatnie słoneczne dni słuchacze i nauczyciele Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie wykorzystali na zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu oraz plener fotograficzny. W ubiegłym tygodniu odwiedzili Sanok, gdzie między innym zwiedzili Muzeum Historyczne oraz replikę miasteczka galicyjskiego w Muzeum Budownictwa Ludowego. Natomiast wczoraj, czyli 5 października słuchacze z kierunku Fotografia wraz z nauczycielami zwiedzili ruiny Zamku Kamieniec w Odrzykoniu oraz Rezerwat Przyrody Prządki. Miejsca te zawsze są atrakcyjnym tematem pleneru fotograficznego dla początkujących fotografów....