Nauczyciele uczący w Studium w latach 1971 - 2018

<p>&nbsp;<a href="http://studiumkrosno.pl/index2.php?option=com_content&amp;do_pdf=1&amp;id=93" target="_blank" title="Utwórz PDF"></a><a href="http://studiumkrosno.pl/index2.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93&amp;pop=1&amp;page=0&amp;Itemid=34" target="_blank" title="Drukuj"></a><a href="http://studiumkrosno.pl/index2.php?option=com_content&amp;task=emailform&amp;id=93&amp;itemid=34" target="_blank" title="Poleć znajomemu"></a><strong>Dyrektorzy:</strong> <ol> <li><strong>mgr Henryk Olbrycht</strong> - 1971 - 1983 ( 1983 - 1984 zastępca dyr.Zespołu Szkół ) - pedagogika, psychologia</li> <li><strong>mgr Adolf Marczak</strong> - 1983 - 1984 ( dyr. Zespołu Szkół ) - język polski</li> <li><strong>mgr Adam Krzanowski</strong> 1984 - 1988 ( dyr.Zespołu Szkół) - polityka kulturalna, socjologia kultury</li> <li><strong>dr Czesław Lorenc</strong> - 1984 - 1991 dyr. samodzielny - ( po wydzieleniu PSKOiB z Zespołu Szkół ) socjologia, polityka kulturalna, BHP</li> <li><strong>mgr Franciszek Tereszkiewicz</strong> - 1991 - 1992 - wiedza o kulturze, historia filmu, wiedza o filmie</li> <li><strong>mgr Krystyna Sukiennik</strong> - 1992 - 1997 - wiedza o animacji, literatura, metodyka pracy K.O.</li> <li><strong>dr Łukasz Szmyd</strong> - od 1997 - obsługa ruchu turystycznego, metodyka rekreacji</li> </ol> <p><strong>Nauczyciele:</strong> <ol> <li>mgr Kszysztof Antosz - pracownia fotograficzna, technika i technologia fotografii</li> <li>mgr Barut Jan - teoria czasu wolnego</li> <li>mgr Basak Tadeusz - geografia turystyczna</li> <li>Beata Ryszarda - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa</li> <li>Berkowicz Adam - techniki taneczne, taniec charakterystyczny, taniec towarzyski</li> <li>mgr Bęben Bogusława - wiedza o czytelnictwie</li> <li>Borcz Bożena - warsztat choreograficzny, akompaniament</li> <li>mgr Boczar Janusz - wiedza o muzyce, kultura ludowa</li> <li>lek. med. Boczar Stanisław - anatomia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji i turystyki</li> <li>mgr Bogaczewicz Krystyna - geografia turystyczna</li> <li>inż. Buczek Stanisław - metodyka rekreacji</li> <li>mgr Charzewska Anna<strong> - </strong>wiedza o&nbsp;społecznościach lokalnych, metodyka animacji społeczno – kulturalnej, poznawanie środowiska lokalnego, pracownia środowiskowa</li> <li>mgr Chmiel Urszula - wiedza o plastyce, historia i estetyka fotografii, wychowanie plastyczne, zagadnienia kompozycji i specyficznych form fotograficznych</li> <li>mgr Cisowska Ewa - sztuki plastyczne</li> <li>mgr Cząstka Dorota<strong> - </strong>kultura słowa</li> <li>mgr Czado Waldemar - informatyka, technika pracy biurowej, techniczne środki w animacji</li> <li>mgr Czarnik Józef - audycje muzyczne, rytmika, akompaniament</li> <li>mgr Dimitrow Maria - taniec ludowy, techniki tańca, rytmika tan.</li> <li>mgr Drozd Andrzej - pedagogika, psychologia, przedmioty fotograficzne</li> <li>mgr Durlak Anna - literatura, wiedza o teatrze, metodyka i organizacja czytelnictwa</li> <li>mgr Dziaduła Jolanta - socjologia</li> <li>mgr Farajewicz - Kokoszko Grażyna - informacja naukowa, ruch wydawniczy</li> <li>mgr Fejkiel Mieczysław - język rosyjski</li> <li>dr Gelleta Kazimierz - psychologia, wiedza o rozwoju człowieka, wiedza o społeczeństwie</li> <li>mgr Geroń Mirosława - metodyka turystyki, kierunki turystyki</li> <li>mgr Gotfryt Bogusława - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa</li> <li>mgr Gromek Maria - wychowanie fizyczne</li> <li>mgr Grudzień Aksalr Joanna – wiedza o plastyce, scenografia, plastyka i technika wyrazu scenicznego</li> <li>Guzik Lucyna - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa</li> <li>mgr Habrat Zygmunt - wychowanie fizyczne</li> <li>mgr Harasimiuk Krystyna - język niemiecki</li> <li>mgr Hejnar Jerzy - obrona cywilna, anatomia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji, wychowanie fizyczne</li> <li>Iwańczuk Stefan - wychowawstwo internatu</li> <li>mgr Jasik Maria - język rosyjski</li> <li>mgr Janik Beata - literatura, gromadzenie i udostępnianie zbiorów</li> <li>mgr Janusz Jerzy - metodyka rekracji</li> <li>mgr Jędras Michał - wiedza o filmie, historia filmu</li> <li>dr Jagusztyn Anrzej - nauka o książce</li> <li>Kalacińska Maria - taniec ludowy</li> <li>mgr Kania Marian - ekologia, metodyka turystyki, geografia turystyczna</li> <li>mgr Kamińska Danuta - taniec ludowy, techniki taneczne, historia tańca i baletu</li> <li>mgr Kawecka Janina - informacja naukowa</li> <li>mgr Kazimierczuk Magdalena - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa, biblioteka</li> <li>mgr Kądzielewska - Ruslewicz Jadwiga - akompaniament</li> <li>mgr Kęczyńska Jadwiga - akompaniament</li> <li>mgr Kędzierska Wanda - literatura, nauka o kulturze, metodyka i organizacja czytelnictwa, podstawy nauk politycznych</li> <li>mgr Kinel Magdalena - j. angielski</li> <li>dr Klein Edward - historia filmu, upowszechnianie filmu, kultura żywego słowa</li> <li>mgr Kobosko Marcin - wiedza o społeczeństwie</li> <li>Kołacz Krystyna - taniec towarzyski</li> <li>mgr Kotowska Katarzyna - psychologia, psychologiczne podstawy animacji społeczno – kulturalnej, komunikacja społeczna</li> <li>mgr Krasiczyńska Bronisława - język niemiecki</li> <li>mgr Kruczkowska Bożena - informacja naukowa, zajęcia praktyczne, bibliotekarstwo</li> <li>płk Krukar Stanisław - obrona cywilna</li> <li>mgr Kubit Barbara - psychologia</li> <li>Kula Marian - taniec ludowy, techniki taneczne, taniec charakterystyczny</li> <li>Kunka Maria - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa</li> <li>mgr Krzanowski Jan - BHP</li> <li>mgr Krzysik Anna - podstawy nauk politycznych</li> <li>mgr Leśniak Teresa - bibliotekarstwo, nauka o książce, prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej, technika pracy umysłowej, podstawy organizacji i kierowania zespołami, problemy etyki zawodowej animatora kultury</li> <li>mgr Lasiak Wiesława - metodyka pracy kulturalno - wychowawczej, teoria i historia kultury, upowszechnianie filmu</li> <li>Lorenc Elżbieta - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa</li> <li>Łosiak Jerzy - socjologia, kultura żywego słowa</li> <li>mgr Łukaszewicz Maciej - wiedza o muzyce, kultura ludowa, rytmika, akompaniament</li> <li>mgr Maj Teresa - nauka o książce, zajęcia praktyczne w bibliotece</li> <li>mgr Malinowska Barbara - bibliotekarstwo</li> <li>Malkiewicz Roman - taniec towarzyski</li> <li>Marchowiecki Mirosław - akompaniament</li> <li>mgr Marcinik Maria - nauka o książce</li> <li>Mączyńska Ewa - techniki taneczne, taniec charakterystyczny, historia tańca</li> <li>mgr Mincberger Adam - zagadnienia muzyki, zespół wokalny</li> <li>mgr Mincberger Anna - audycje, zagadnienia muzyki</li> <li>mgr Miś Aleksandra - informacja naukowa</li> <li>mgr Nahajowska Elżbieta - konsultacja prac dyplomowych, zasady muzyki</li> <li>mgr Nawracaj Stanisław - geografia turystyczna</li> <li>dr Niziankiewicz Leszek - biomedyczne podstawy rekracji, anatomia i fizjologia</li> <li>mgr Orszulak Andrzej - taniec towarzyski, wybrane zagadnienia reżyserii i kompozycji tańca</li> <li>mgr Ostrowska Grażyna - metodyka turystyki, kierunki turystyczne</li> <li>mgr Oziomek Magdalena - metodyka turystyki, kierunki turystyczne, ekologia</li> <li>Patla Maria - prowadzenie biblioteki</li> <li>mgr Pawłowski Marek - metodyka turystyki, kierunki turystyczne, WF</li> <li>mgr Pelc Anna<strong> - </strong>literatura</li> <li>mgr Piekarska Małgorzata - nauka o książce</li> <li>mgr Pietrzkiewicz Wanda - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa</li> <li>mgr Piękoś Tomasz - komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych</li> <li>mgr Piwowarczyk Maria - język niemiecki</li> <li>mgr Półchłopek Zofia - zajęcia praktyczne z biblitekarstwa</li> <li>mgr Puc K. - komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych</li> <li>mgr Przybyła Zdzisława - plastyka i folklor, wychowanie plastyczne</li> <li>mgr Przystasz Kinga – język angielski</li> <li>mgr Raus Marta - literatura, wiedza o teatrze</li> <li>mgr Raus - Kotowska Stanisława - teoria i historia kultury, metodyka i organizacja pracy kulturalno-wychowawczej, podstawy animacji społeczno-kulturalnej, animacja grupy metodą zabawy</li> <li>mgr Raus Grzegorz<strong> – </strong>WF<strong>, </strong>wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomedyki</li> <li>mgr Romankiewicz Teresa - historia nauki, polityka kulturalna</li> <li>mgr Ruchała Barbara - język niemiecki</li> <li>mgr Sarapuk Tadeusz - metodyka rekreacji, praktyka rekreacji</li> <li>Serek Maria - prowadzenie biblioteki</li> <li>mgr Sieczkowski Aleksander - chór, konsultacja prac dyplomowych</li> <li>mgr Sikora Elżbieta - metodyka turystyki</li> <li>mgr Skibińska Stanisława - biomedyczne podstawy rekreacji, wychowawstwo internatu</li> <li>Słowik Mieczysław - wychowawstwo internatu</li> <li>mgr Sobel Marian - konsultacja prac dyplomowych</li> <li>mgr Sobolewska Barbara - WF</li> <li>mgr Sobolewski Zbigniew – WF</li> <li>mgr Sobolewski Grzegorz<strong> - </strong>metodyka rekreacji, formy aktywności ruchowej i WF</li> <li>Solarz Jadwiga - BHP</li> <li>mgr Stefanik Władysław - zasady organizacji pracy, ekonomia, konsultacje prac dyplomowych</li> <li>mgr Sudyka Ryszard - prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej</li> <li>mgr Sukiennik Krystyna - literatura, metodyka i organizacja pracy kulturalno-wychowawczej</li> <li>mgr Syrek Franciszek - WF</li> <li>mgr Szajna Gabriel - anatamia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji i turystyki</li> <li>mgr Szepieniec Andrzej - technika komputerowa</li> <li>Szelenkowa Maria - taniec ludowy</li> <li>mgr Szmyd Łukasz - metodyka rekreacji, metodyka turystyki, geografia turystyczna, WF</li> <li>mgr Szmyd Kazimierz - podstawy nauk politycznych</li> <li>Szmyd Janina - informacja naukowa, zajęcia praktyczne w bibliotece</li> <li>mgr Szopa Ewa - język niemiecki</li> <li>mgr Szpakowska - Żelowska - psychologia, wiedza o komunikacji społecznej</li> <li>mgr Szymski Stefan - podstawy nauk politycznych, nauka o kulturze</li> <li>mgr Świst Anna - język niemiecki</li> <li>inż. Tenerowicz Alicja - wychowanie plastyczne, kompozycja fotografii</li> <li>mgr Teneta Anna - język francuski</li> <li>mgr Tereszkiewicz Franciszek - nauka o kulturze, teoria i historia kultury, wiedza o filmie, multimedia – współczesne środki rejestracji obrazu</li> <li>mgr Tofilski Józef - podstawy nauk politycznych</li> <li>mgr Tomaszewska Maria - język angielski</li> <li>mgr Trynkiewicz Zdzisław - obrona cywilna</li> <li>mgr Trzemżalska Urszula - literatura</li> <li>mgr Trzemżalski Jan - teoria i historia kultury, historia tańca</li> <li>Trznadel Kazimiera - geografia turystyczna</li> <li>mgr Turczak Maria - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa, prowadzenie biblioteki</li> <li>mgr Wais Jan - kultura żywego słowa, akompaniament</li> <li>mgr Wais Ewa<strong> - </strong>problemy socjalne w społecznościach lokalnych, edukacja środowiskowa, komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych, animacja zespołów zadaniowych.</li> <li>Wajda Eugeniusz - rysunek zawodowy, wiedza o plastyce, kompozycja fotografii</li> <li>mgr Wałęga Stanisław - literatura</li> <li>mgr Węgrzyn-Myćka Mariola - mody tanecze, historia tańca i baletu, technika wolna, technika tańca jazzowego, metody i techniki animacji społeczno – kulturalnej, pracownia środowiskowa</li> <li>mgr Więcek Zbigniew - taniec towarzyski</li> <li>mgr Winch Stanisława - informacja naukowa, ruch wydawniczy</li> <li>mgr Wojtoń Stanisław - biomedyczne podstawy rekreacji, anatomia i fizjologia</li> <li>Wojtuń Krzysztof - pracownia fotograficzna</li> <li>mgr Woźniak Sławomir - reżyseria w teatrze amatorskim, teatr dziecięcy, wiedza o teatrze, repertuar teatru amatorskiego.</li> <li>mgr Wójtowicz Władysława - filozofia, socjologia, polityka kulturalna, wychowawstwo internatu</li> <li>mgr inż. Wygoda Jerzy - technika i technologia fotografii</li> <li>lic. Zajdel Justyna – język angielski</li> <li>mgr Zajdel Adam - wiedza o muzyce, akompaniament, rytmika z umuzykalnieniem</li> <li>Zajdel Andrzej - taniec ludowy</li> <li>mgr Zajdel Anna - animacja społeczności lokalnych, metodyka animacji społeczności lokalnych</li> <li>mgr Zaforemska Halina - wiedza o plastyce, wychowanie plastyczne</li> <li>mgr Zawiłowicz Bogusława - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa</li> <li>mgr Zembrzycki Zygmnut - obrona cywilna</li> <li>mgr Zygmunt Eugeniusz - podstawy nauk politycznych</li> <li>mgr Żelechowska Janina - bibliotekarstwo, zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa</li> <li>mgr Żołna Elżbieta - informacja naukowa</li> <li>mgr Żak Lucyna - technika i technologia fotografii, plastyka ciała i wyrazu scenicznego, scenografia.</li> </ol> <p>&nbsp;</p>