Rekrutacja

Tryb dzienny

Rozmowa kwalifikacyjna celem poznania kandydata, jego zainteresowań i doświadczeń.
 - Termin rozmowy 29 sierpnia 2018 r. (środa) – godz. 10.00.

Do dnia 28 sierpnia 2018 r. należy złożyć w sekretariacie Studium następujące dokumenty:

 1. Wniosek (do pobrania poniżej).
 2. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
 3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.
 4. 3 zdjęcia (37x52 mm).
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (dołączyć w przypadku posiadania).
 6. Zaświadczenia, dyplomy, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
   

Tryb zaoczny

Rozmowa kwalifikacyjna celem poznania kandydata, jego zainteresowań i doświadczeń.
- Termin rozmowy 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) – godz. 15.00.

Do dnia 28 sierpnia 2018 r. należy złożyć w sekretariacie Studium następujące dokumenty:

 1. Wniosek (do pobrania poniżej).
 2. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
 3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.
 4. 3 zdjęcia (37x52 mm).
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (dołączyć w przypadku posiadania).
 6. Zaświadczenia, dyplomy, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Wniosek o przyjęcie