Rekrutacja

System dzienny

Rozmowa kwalifikacyjna celem poznania kandydata, jego zainteresowań i doświadczeń.
 - Termin rozmowy 26 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 10.00.

Do dnia 25 czerwca 2019 r. należy złożyć w sekretariacie Studium następujące dokumenty:

 1. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
 2. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.
 3. 3 zdjęcia (37x52 mm).
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (dołączyć w przypadku posiadania).
 5. Zaświadczenia, dyplomy, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
   

System zaoczny

Rozmowa kwalifikacyjna celem poznania kandydata, jego zainteresowań i doświadczeń.
- Termin rozmowy 27 czerwca 2019 r. (czwartek) – godz. 15.00.

Do dnia 25 czerwca 2019 r. należy złożyć w sekretariacie Studium następujące dokumenty:

 1. Wniosek (do pobrania poniżej).
 2. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
 3. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.
 4. 3 zdjęcia (37x52 mm).
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (dołączyć w przypadku posiadania).
 6. Zaświadczenia, dyplomy, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Wniosek o przyjęcie