Rekrutacja

Tryb dzienny

 1. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
 2. Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.
 3. 3 zdjęcia (37x52 mm).
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (dołączyć w przypadku posiadania).
 5. Zaświadczenia, dyplomy, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
   

Tryb zaoczny

 1. Wniosek (do pobrania poniżej).
 2. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
 3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.
 4. 3 zdjęcia (37x52 mm).
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (dołączyć w przypadku posiadania).
 6. Zaświadczenia, dyplomy, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Wniosek o przyjęcie