Sukces naszej słuchaczki w 6. Ogólnopolskim Biennale Fotografii "Miasto i ludzie - relacje"

nagrodzona praca

Nagrodę Grand Prix w 6. Ogólnopolskim Biennale Fotografii "Miasto i ludzie - relacje" zdobyła Agnieszka Krupa słuchaczka I roku Fotografii Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Wernisaż oraz wręczenie nagród odbyło się 12 stycznia 2012 roku w Piwnicy PodCieniami. W konkursie wzięło udział 44 uczestników, którzy zgłosili 111 prac, w tym 36 cykli - czyli ogółem 223 fotografie. Również wszystkie są prezentowane na wystawie, pokonkursowej, którą można będzie oglądać do 21 stycznia.