Uroczyste wręczenie indeksów

W Dniu Edukacji Narodowej podczas spotkania w Saloniku, Dyrektor Studium uroczyście wręczył indeksy słuchaczom I roku. W dalszej części spotkania podziękował nauczycielom za zaangażowanie w - jak to określił - kształceniu młodych mistrzów, a najbardziej wyróżniających się uhonorował nagrodami.