Warsztaty

Po raz kolejny w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach odbyły się warsztaty artystyczne „Multimedia w sztuce – animacje”. Z naszego Studium w warsztatach miało przyjemność uczestniczyć dwóch uczniów: Jacek Lijana i Paweł Kara wraz z opiekunem
mgr Lucyną Żak. 

Dnia 5 czerwca 2013 r. słuchacze Studium uczestniczyli w warsztatach fotograficznych zorganizowane przez ZSE w Krośnie. Słuchacze kierunku Fotografia wspólnie z uczestnikami konkursu „W blasku Żarnowca – Maria Konopnicka i jej czasy” fotografowali w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
Wysłuchali również koncertu szkoły wokalnej, oraz uczestniczyli w zajęciach z panem Waldemarem Czado. Wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa odbędzie się podczas festiwalu w Żarnowcu we wrześniu br.

Motywem przewodnim egzaminu warsztatowego słuchaczki II roku kierunku Animacja Społeczności Lokalnych Edyty Dubiel  była wiosna. Odbył się on 26 marca 2012 roku w Klubie „Umiałki” w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Zajęcia przygotowane zostały dla dzieci od 4 do 8 lat. Słuchaczka odbywa w RCKP praktykę śródsemestralną, na każdy poniedziałek przygotowując różne scenariusze zajęć. Warsztat był jedną z wielu form prowadzonych tam spotkań. Zadaniem dzieci było m.in.: odszukanie zwiastunów wiosny, nauka wiersza, zagadki oraz zabawy ruchowe.

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy oraz Regionalne  Centrum Kultur Pogranicza zapraszają adeptów sztuki filmowej na warsztaty  filmowe z Marcinem Fischerem. Zajęcia odbędą się w dniu 28 lutego 2012 r. w godzinach 9.00 – 17.00. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń warsztaty odbędą się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza przy ul. Kolejowej 1.

Zabawa wizerunkiem, kreacja przy użyciu kostiumu (głównie nakrycie głowy) i malowanie twarzy to nie tylko świetna zabawa, ale również ważne ćwiczenie, które wykorzystuje umiejętności zdobyte na zajęciach z przedmiotu scenografia na kierunku Teatr. Gdzie oprócz praktycznej umiejętności stworzenia wizerunku scenicznego, zaprojektowania i zrobienia kostiumu, makijażu czy malowania twarzy ćwiczymy, pobudzamy naszą wyobraźnię i umiejetności przekształcania „wizji”, pomysłu w realną formę.

Strony

Subscribe to Warsztaty