PAŃSTWOWE POMATURALNE STUDIUM KSZTAŁCENIA ANIMATORÓW KULTURY I BIBLIOTEKARZY W KROŚNIE

 

 

PRACA DYPLOMOWA   

TEMAT PRACY

Biblioteka repertuarowa

 

 


 

 

WITAMY W NASZYM PROGRAMIE 

 Polecamy go wszystkim, którzy są zainteresowani scenariuszami imprez.

W programie znaleźć można pomysły różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych

 realizowanych dla różnych grup wiekowych i w różnorodnych formach.

 

 

AUTOR: PRACA ZOSTAŁA NAPISANA
MARCIN GRODZKI   POD KIERUNKIEM
MIROSŁAW  LONGAWA mgr STANISŁAWY  RAUS

                       

KROSNO 2005